Jewelry Tips

01

ต้อนรับเทศกาลวิวาห์
ด้วยเคล็ดลับการ
เลือกแหวนแต่งงาน
แบบมืออาชีพ พร้อมรับ
โปรโมชั่นพิเศษ สลักชื่อ
บนแหวนแต่งงาน

02

เรียนรู้หลักการพื้นฐาน
ในการพิจารณาคุณภาพ
เพชรหรือ 4Cs

Jewelry Tips

รวบรวมข่าวสาร ข้อมูลความรู้ต่างๆที่น่าสนใจทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ อัพเดตสถานการณ์ต่างๆในวงการจิวเวลรี่ และเทรนด์ล่าสุดในวงการแฟชั่น ตลอดจนเทคนิคการเลือกซื้อและการดูแลรักษาอัญมณีและเครื่องประดับให้สวยงามตลอดอายุการใช้งาน

dodevar@yahoo.com