about us ( Jeweler )about us ( cirtuficate )

Our service

DoDeVar Jewelry เราเป็นร้านเพชรรูปแบบใหม่ ที่รับสั่งทำเครื่องประดับ เพชรแท้ ไม่ว่าจะเป็น แหวนเพชร แหวนแต่งงาน แหวนหมั้น ต่างหูเพชร กำไลเพชร สร้อยคอเพชร สร้อยข้อมือเพชร จี้เพชร และเข็มกลัดเพชร ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ นักอัญมณี ที่ที่คุณสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ไปพร้อมๆ กับอัพเดทกิจกรรม และสินค้าใหม่ จากทางร้าน

บริหารงานโดยนักอัญมณี

ณัฐรดา เหมันต์วิเชียร

วท.บ. (อัญมณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CDG Gemological Institue of America (GIA)

CDG (HRD),Belgium HRD course and certificate