กิจกรรมต่าง ๆ ของทางร้าน

  • Event
  • นักศึกษาสาขาอัญมณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
  • DoDeVar FC
  • Press Release

นักศึกษาสาขาอัญมณีวิทยา ม.ช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นักศึกษา สาขาอัญมณี มาดูงาน

นักศึกษาสาขาอัญมณีวิทยา ม.ช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นักศึกษา สาขาอัญมณี มาดูงาน

นักศึกษาสาขาอัญมณีวิทยา ม.ช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นักศึกษา สาขาอัญมณี มาดูงาน

นักศึกษาสาขาอัญมณีวิทยา ม.ช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นักศึกษา สาขาอัญมณี มาดูงาน

Event

เพชรที่มี Cut แบบ shallow หรือ deep โดยทั่วไปมักเรียกกันว่า Indian cut หรือ เหลี่ยมเพชรอินเดีย ต่อมามีการคิดค้น Belgium cut และ Russian cut ออกมา ซึ่งจะดูดีกว่า Indian cut แต่ก็ยังไม่ให้แสงที่สมบูรณ์ จนกระทั่งในปัจจุบันนั้นได้มีการคิดค้นการเจียระไนที่เรียกว่า Hearts & Arrows (H&A) ซึ่งเป็นการเจียระไนที่ให้แสงที่มีความแวววาวสูงสุดแบบ Ideal cut นับว่าเป็นเพชรที่สมบูรณ์แบบที่สุด

DoDeVar FC - ทีมฟุตบอล ภายใต้การสนับสนุนของเรา

ใบรับรองคุณภาพเพชร (Diamond Certificate or Diamond Grading Report) หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า "ใบเซอร์" เป็นเอกสารที่ระบุคุณสมบัติของเพชรเม็ดหนึ่งๆ โดยที่จะไม่มีเม็ดใดเหมือนกันเลย เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของเพชรเม็ดนั้น คุณสมบัติที่ระบุอยู่ในเอกสารนี้ ได้แก่ สัดส่วน น้ำหนักกะรัต การเจียระไน และคุณภาพอื่นๆของเพชร แต่จะไม่มีการประเมินราคาเพชรไว้ในใบรับรองคุณภาพ

เอกสารนี้จะออกโดยสถาบันอัญมณีศาสตร์ (Gemological Institute) ต่างๆ เช่น Gemological Institute of America (GIA) เป็นสถาบันที่ได้รับความน่าเชื่อถือและความนิยมที่สุด Hoge Raad Voor Diamant (HRD) (Diamond High Council, Belgium) เป็นสถาบันที่ก่อตั้งโดยรัฐบาลเบลเยี่ยม มีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือมากเช่นกัน กรณีของประเทศไทยก็มีสถาบันที่รับตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพเพชร เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) เป็นต้น CERTIFICATE ต่างกับ WARRANTY

WARRANTY คือใบรับประกันคุณภาพสินค้า จะระบุ วัน / เดือน / ปี ที่มีการซื้อ – ขาย และกำหนดระยะเวลา ของการรับประกัน CERTIFICATE จะไม่ระบุมูลค่าของสินค้า แต่จะระบุ วัน / เดือน / ปี ที่ได้รับการตรวจสอบ ไม่มีวันหมดอายุ เนื่องจากติดมากับเพชรเม็ดนั้นๆ

ทำไมต้องมีใบรับรอง

  • ทำให้มั่นใจอย่างสูงสุดว่าจะได้รับคุณภาพเพชรที่ต้องการจริงๆเท่านั้น
  • ประหยัดเวลาหาความรู้ไปได้มาก ไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเพชรก็สามารถซื้อได้อย่างมั่นใจ
  • สามารถเปรียบเทียบราคาจากร้านจิวเวลรี่หลายๆร้านสำหรับราคาที่ดีที่สุด โดยใช้คุณภาพในใบรับรองเป็นการอ้างอิง
  • หากมองว่าเพชรคือการลงทุนแล้ว ใบรับรองจะเป็นการปกป้องการลงทุนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถระบุได้ชัดเจนว่าเพชรแต่ละเม็ดมีคุณภาพเป็นอย่างไร สามารถนำไปอ้างอิงกับราคาในตลาดได้
  • หากต้องมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนตัวเรือน คุณสามารถตรวจดูได้ว่าคุณได้เพชรเม็ดเดิมกลับมาหรือไม่ ไม่มีเพชรเม็ดใดในโลกที่เหมือนกันเนื่องจาก Inclusion ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่ง Inclusion เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ใช้แยกความแตกต่างเพชรของแต่ละเม็ดออกจากกัน โดยในใบรับรองจะระบุขนาด/ตำแหน่งของ Inclusion ไว้ ทำให้สามารถตรวจสอบเพชรจากใบรับรองได้ทันที

Content for id "certificate" Goes Here

การวัดขนาดของแหวน

การวัดขนาดนิ้วสวมแหวนนั้น สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีแรก
1. นำเชือก หรือ ลวดมัดถุงขนมปัง มาพันรอบ ๆ นิ้วที่คุณต้องการ
2. ควรวัดที่ขนาดของข้อนิ้ว ในกรณีที่ข้อนิ้วใหญ่
3. วัดขนาดเชือก หรือ ลวดที่วัดได้เป็นมิลลิเมตร แล้วลบ 6

ตัวอย่างเช่น : วัดขนาดได้ 56 มิลลิเมตร ลบด้วย 6 จะได้ขนาดของแหวน คือ 50

วิธีที่สอง
1. เลือกแหวนที่ใส่พอดีกับนิ้วที่จะวัดขนาด
2. วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและเทียบตามตารางดังนี้

mm. 15.3 15.6 16 16.5 17 17.2 17.5 17.8 18 18.5 18.8 19 20
Size 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 63

***ลองทำทั้งสองวิธีแล้วเอามาเทียบกันดูนะคะ***